CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Modulation method and apparatus for amplitude- or intensity-modulated communication systems

Johnny Karout (Institutionen för signaler och system, Kommunikationssystem) ; Gerhard Kramer ; Frank R. Kschischang ; Erik Agrell (Institutionen för signaler och system, Kommunikationssystem)
(2012)
[Patentansökan]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2013-07-30. Senast ändrad 2016-04-28.
CPL Pubid: 180364

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Kommunikationssystem (1900-2017)

Ämnesområden

Informations- och kommunikationsteknik
Elektroteknik och elektronik

Chalmers infrastruktur

Relaterade publikationer

Denna publikation ingår i:


Signaling for Optical Intensity Channels