CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Traditional lime mortar and plaster : reconstruction with emphasis on durability

Kristin Balksten (Institutionen för kemi- och bioteknik)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2007. ISBN: 978-91-7291-990-7.- 94 s.
[Doktorsavhandling]


Denna post skapades 2013-07-30. Senast ändrad 2013-09-25.
CPL Pubid: 180362

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik (2005-2014)

Ämnesområden

Husbyggnad
Materialteknik

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

Doktorsavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola. Ny serie 2671