CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Continuum sensitivity based shape and material optimization for microwave applications

Yongtao Yang (Institutionen för tillämpad mekanik)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2006. ISBN: 91-7291-737-7.- 32 s.
[Doktorsavhandling]

Nyckelord: optimization, radar cross section, gradient method, adjoint problem, continuum design sensitivityDenna post skapades 2013-07-30. Senast ändrad 2013-09-25.
CPL Pubid: 180355

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik (1900-2017)

Ämnesområden

Elektroteknik och elektronik

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

Doktorsavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola. Ny serie 2419