CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Crash compatibility between road safety barriers and cars

Weija Wu (Institutionen för tillämpad mekanik, Fordonssäkerhet)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2006. ISBN: 91-7291-841-1.- 38 s.
[Doktorsavhandling]

Nyckelord: roadside safety, crash compability, guardrail, steel model, soil model, soil-post interaction, crash analysisDenna post skapades 2013-07-30. Senast ändrad 2013-09-25.
CPL Pubid: 180352

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Fordonssäkerhet (2005-2017)

Ämnesområden

Annan teknik

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

Doktorsavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola. Ny serie 2523