CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Nutritional improvement by lactic acid fermentation : studies on iron availability and postprandial glucose/insulin response

Sharon Wang Bergqvist (Institutionen för kemi- och bioteknik, Livsmedelsvetenskap)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2006. ISBN: 91-7291-747-4.- 52 s.
[Doktorsavhandling]

Nyckelord: iron absorption, ferrous iron, caco-2 cells, lactic acid fermentation, mineral avaliability, blood glucose, insulin responseDenna post skapades 2013-07-30. Senast ändrad 2013-09-25.
CPL Pubid: 180349

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik, Livsmedelsvetenskap (2005-2014)

Ämnesområden

Livsmedelsteknik

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

Doktorsavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola. Ny serie 2429