CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Photochemistry and optical forces in surface-enhaced Raman spectroscopy

Fredrik Svedberg (Institutionen för teknisk fysik)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2006. ISBN: 91-7291-799-7.- 79 s.
[Doktorsavhandling]

Nyckelord: surface-enhanced photochemistry, surface-enhanced Raman scattering, nanoparticles, optical tweezers, optical forces, nanoplasmonicsDenna post skapades 2013-07-30. Senast ändrad 2013-09-25.
CPL Pubid: 180347

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknisk fysik (1900-2015)

Ämnesområden

Teknisk fysik

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

Doktorsavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola. Ny serie 2481