CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Elastic wave scattering from corrugated surfaces in anisotropic media

Tatiana Krasnova (Institutionen för tillämpad mekanik)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2005. ISBN: 91-7291-667-2.- 14 s.
[Doktorsavhandling]

Nyckelord: anisotropy, scattering, ultrasonic waves, integral equation, perturbation approach, Green's function, null field approach, corrugated surfaceDenna post skapades 2013-07-29. Senast ändrad 2013-09-25.
CPL Pubid: 180327

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik (1900-2017)

Ämnesområden

Fysik

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

Doktorsavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola. Ny serie 2349