CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Ammonia Selective Catalytic Reduction- Stability, Kinetics and Characterization

Norman Wilken (Kompetenscentrum katalys (KCK))
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2013. ISBN: 978-91-7385-875-5.- 141 s.
[Doktorsavhandling]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2013-07-29. Senast ändrad 2013-09-25.
CPL Pubid: 180323