CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Managerial work and learning in small firms

Henrik Florén (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Projektledning)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2005. ISBN: 91-7291-583-8.- 69 s.
[Doktorsavhandling]

Nyckelord: managerial learning, managerial work, managerial behaviour, owner-manager, small firms, direct observationDenna post skapades 2013-07-29. Senast ändrad 2013-09-25.
CPL Pubid: 180310

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Projektledning (2005-2007)

Ämnesområden

Ekonomi och näringsliv

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

Doktorsavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola. Ny serie 2265