CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Mission optimized jet engines for a low-signature reconnaissance UAV

Markus Wallin (Institutionen för tillämpad mekanik)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2005. ISBN: 91-7291-571-4.- 109 s.
[Doktorsavhandling]

Nyckelord: uav, jet engine, gas turbine, optimization, signature, stealthDenna post skapades 2013-07-29. Senast ändrad 2013-09-25.
CPL Pubid: 180307

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik (1900-2017)

Ämnesområden

Teknisk mekanik

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

Doktorsavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola. Ny serie 2253