CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

On microfluidics in biotechnology : new devices and applications

Johan Pihl (Institutionen för kemi och biovetenskap)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2005. ISBN: 91-7291-616-8.- 38 s.
[Doktorsavhandling]

Nyckelord: microfabrication, microfluids, ion channels, patch clamp, drug discoveryDenna post skapades 2013-07-29. Senast ändrad 2013-09-25.
CPL Pubid: 180292

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi och biovetenskap (1900-2005)

Ämnesområden

Kemiteknik

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

Doktorsavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola. Ny serie 2298