CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Diffusion of discrete event simulation in Swedish industry : on the way to an increased understanding

Ulf Eriksson (Institutionen för material- och tillverkningsteknik)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2005. ISBN: 91-7291-577-3.- 143 s.
[Doktorsavhandling]

Nyckelord: discrete event simulation usage, technology adoption, diffusion of innovation, theory of planned behaviourDenna post skapades 2013-07-29. Senast ändrad 2013-09-25.
CPL Pubid: 180289

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för material- och tillverkningsteknik (2005-2017)

Ämnesområden

Materialteknik

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

Doktorsavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola. Ny serie 2259