CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

60 Gbits error-free 4-PAM operation with 850 nm VCSEL

Krzysztof Szczerba (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik) ; Petter Westbergh (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik) ; Magnus Karlsson (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik) ; Peter Andrekson (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik) ; Anders Larsson (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik)
Electronics Letters (0013-5194). Vol. 49 (2013), 15, p. 953-955.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

60 Gbits over 2 m, 50 Gbits over 50 m and 40 Gbits was transmitted over 100 m of OM4 multimode fibre using four-level pulse amplitude modulation and a directly modulated 850 nm vertical cavity surface emitting laser (VCSEL).

Nyckelord: surface emitting lasers; optical communication equipment; pulse amplitude modulation; optical modulationDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2013-07-24. Senast ändrad 2016-04-11.
CPL Pubid: 180262

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)

Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)