CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Collective Lie-Poisson integrators on R3

Klas Modin (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik)
(2013)
[Preprint]

We develop Lie--Poisson integrators for general Hamiltonian systems on $\R^{3}$ equipped with the rigid body bracket. The method uses symplectic realisation of $\R^{3}$ on $T^{*}\R^{2}$ and application of symplectic Runge--Kutta schemes. As a side product, we obtain simple symplectic integrators for general Hamiltonian systems on the sphere $S^{2}$.Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2013-07-23. Senast ändrad 2014-09-29.
CPL Pubid: 180253

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik (2005-2016)

Ämnesområden

Informations- och kommunikationsteknik
Geometri
Numerisk analys

Chalmers infrastruktur