CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Utveckling av "doctorateness" i kreativa fält av arkitektur, konst och design. Några erfarenheter från en nordisk-belgisk kontext

Fredrik Nilsson (Institutionen för arkitektur) ; Halina Dunin-Woyseth
Konstnärlig forskning då och nu - 2004-2013 (2013)
[Kapitel]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2013-07-17. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 180191

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för arkitektur (2005-2017)

Ämnesområden

Building Futures
Innovation och entreprenörskap (nyttiggörande)
Vetenskapsteori
Arkitektur

Chalmers infrastruktur