CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Local solidosity of microcrystalline cellulose during dead-end filtration and sedimentation

Tuve Mattsson (Institutionen för kemi- och bioteknik, Skogsindustriell kemiteknik) ; Eduard Laguarda Martinez (Institutionen för kemi- och bioteknik) ; Maria Sedin (Institutionen för kemi- och bioteknik, Skogsindustriell kemiteknik) ; Hans Theliander (Institutionen för kemi- och bioteknik, Skogsindustriell kemiteknik)
Chemical engineering research & design (0263-8762). Vol. 91 (2013), 6, p. 1155-1162.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: Sedimentation; Dead-end filtration; Local filtration properties; Micro crystalline cellulose; Separation; Constitutive relationshipsDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2013-07-16. Senast ändrad 2017-03-21.
CPL Pubid: 180163

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik, Skogsindustriell kemiteknik (2005-2014)
Institutionen för kemi- och bioteknik (2005-2014)

Ämnesområden

Energi
Annan kemiteknik

Chalmers infrastruktur