CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

System studies on biofuel production via integrated biomass gasification

Jim Andersson ; Joakim Lundgren ; Laura Malek ; Christian Hulteberg ; Karin Pettersson (Institutionen för energi och miljö, Värmeteknik och maskinlära) ; Elisabeth Wetterlund
Göteborg : the Swedish Knowledge Centre for Renewable Transportation Fuels (f3), 2013. - 51 s.
[Rapport]

Nyckelord: gasification, second generation biofuels, industrial integrationDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2013-07-15. Senast ändrad 2015-11-17.
CPL Pubid: 180146

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)

Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energi och miljö, Värmeteknik och maskinlära (2005-2014)

Ämnesområden

Energi
Hållbar utveckling
Kemiska processer
Energisystem

Chalmers infrastruktur