CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Parameter Design Tradeoff Between Prediction Performance and Training Time for Ridge-Svm

Rasmus Rothe ; Yinan Yu (Institutionen för signaler och system, Signalbehandling) ; S.Y. Kung
IEEE International Workshop on Machine Learning for Signal Processing, Southampton, United Kingdom, September 22-25, 2013 (2013)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2013-07-12. Senast ändrad 2013-12-05.
CPL Pubid: 180133

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Signalbehandling (1900-2017)

Ämnesområden

Elektroteknik och elektronik

Chalmers infrastruktur