CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Improvement of the intestinal Caco-2 cell model for iron absorption studies by the introduction of liver (HepG2) cells

Nathalie Scheers (Institutionen för kemi- och bioteknik, Livsmedelsvetenskap) ; Annette Almgren (Institutionen för kemi- och bioteknik, Livsmedelsvetenskap) ; Ann-Sofie Sandberg (Institutionen för kemi- och bioteknik, Livsmedelsvetenskap)
Faseb Journal (0892-6638). Vol. 27 (2013),
[Konferensbidrag, refereegranskat]

Conference: Joint Annual Meeting of the ASPET/BPS at Experimental Biology (EB).

Meeting abstract.Denna post skapades 2013-07-12. Senast ändrad 2016-02-23.
CPL Pubid: 180125

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik, Livsmedelsvetenskap (2005-2014)

Ämnesområden

Cell- och molekylärbiologi

Chalmers infrastruktur