CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Letter to the Editor: Electronic Billboards and Driver Distraction

Igor Radun (Institutionen för tillämpad mekanik, Fordonsteknik och autonoma system)
Traffic Injury Prevention (1538-9588). Vol. 14 (2013), 5, p. 554-554.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2013-07-11. Senast ändrad 2015-05-07.
CPL Pubid: 180108

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Fordonsteknik och autonoma system (2010-2017)

Ämnesområden

Annan teknik

Chalmers infrastruktur