CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Runaway electrons in tokamak plasmas

Fredrik Andersson (Institutionen för elektromagnetik)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2003. ISBN: 91-7291-361-4.- 53 s.
[Doktorsavhandling]

Nyckelord: runaway electron, two-way diffusion equation, tokkamak disruptionDenna post skapades 2013-07-11. Senast ändrad 2013-09-25.
CPL Pubid: 180105

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för elektromagnetik (1900-2004)

Ämnesområden

Annan elektroteknik och elektronik

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

Technical report - School of Electrical Engineering, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden 462


Doktorsavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola. Ny serie 2043