CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Models and numerical procedures for fractional order viscoelasticity

Klas Adolfsson (Institutionen för tillämpad mekanik)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2003. ISBN: 91-7291-382-7.- 19 s.
[Doktorsavhandling]

Nyckelord: viscoelasticity, internal variables, fractional calculus, large deformations, integro-differential equation, sparse quadrature, a priori error estimate, a posteriori error estimate, adaptivityDenna post skapades 2013-07-11. Senast ändrad 2013-09-25.
CPL Pubid: 180104

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik (1900-2017)

Ämnesområden

Annan teknik

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

Doktorsavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola. Ny serie 2064