CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Describing and Reasoning about Sorting Networks

Mary Sheeran (Institutionen för datavetenskap, Formella metoder)
Invited talk at 15th Nordic Workshop on Programming Theory, NWPT'03, Turku, Finland, October 2003 (2003)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2013-07-09.
CPL Pubid: 180006

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för datavetenskap, Formella metoder (2002-2004)

Ämnesområden

Data- och informationsvetenskap

Chalmers infrastruktur