CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Styrsystem för beräkning av styrkommandon till ställdon baserat på distribuerade datorer

Rikard Johansson ; Jan Torin (Institutionen för datorteknik) ; Kristina Ahlström (Institutionen för datorteknik)
(2002)
[Patent]


Denna post skapades 2013-07-09.
CPL Pubid: 179998

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för datorteknik (2002-2004)

Ämnesområden

Data- och informationsvetenskap

Chalmers infrastruktur