CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Multiprocessorsystem för att minska effektförbrukningen hos logik i förbindelser med processorer i systemet

Magnus Ekman (Institutionen för datorteknik) ; Fredrik Dahlgren ; Per Stenström (Institutionen för datorteknik)
(2004)
[Patent]


Denna post skapades 2013-07-09.
CPL Pubid: 179983

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för datorteknik (2002-2004)

Ämnesområden

Data- och informationsvetenskap

Chalmers infrastruktur