CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Proc. 5th Int. Workshop on Designing Correct Circuits, a satellite event of ETAPS 2004

Mary Sheeran (Institutionen för datavetenskap, Formella metoder) ; T. Melham
(2004)
[Bok, med redaktör]


Denna post skapades 2013-07-09.
CPL Pubid: 179980

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för datavetenskap, Formella metoder (2002-2004)

Ämnesområden

Data- och informationsvetenskap

Chalmers infrastruktur