CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Multiuser Detection Based on Gaussian Approximation

Lars K. Rasmussen (Institutionen för datorteknik) ; P. H. Tan
Workshop on Internet, Telecommunications and Signal Processing (WITSP), (Adelaide, Australia) Dec. 2004. (2004)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2013-07-09.
CPL Pubid: 179976

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för datorteknik (2002-2004)

Ämnesområden

Data- och informationsvetenskap

Chalmers infrastruktur