CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Specific absorption rate in the inner ear and the vestibulo-cochlear nerve from mobile phone exposure

Rudolf Kopecký (Institutionen för signaler och system, Elektromagnetisk bio- och plasmafysik) ; Henry Nellström ; Mikael Persson (Institutionen för signaler och system, Elektromagnetisk bio- och plasmafysik)
Proceedings of RadioVetenskap och Kommunikation 2005, Linköping, Sweden (2005)
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2006-08-25.
CPL Pubid: 17997

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Elektromagnetisk bio- och plasmafysik (2005-2005)

Ämnesområden

Biofysik

Chalmers infrastruktur