CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Biomass in the energy system : resource requirements and competition for land

Göran Berndes (Institutionen för fysisk resursteori)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2001. ISBN: 91-7197-989-1.
[Doktorsavhandling]

Nyckelord: Biomass, bioenergy, biofuel, labor, water, land, scarcity, energy balance, net energy, food, competition, climate change, scenarioDenna post skapades 2013-07-08. Senast ändrad 2017-01-27.
CPL Pubid: 179937

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för fysisk resursteori (1980-2004)

Ämnesområden

Energisystem

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

Doktorsavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola. Ny serie 1673