CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Phosphoric Acid

Lars Öhrström (Institutionen för kemi- och bioteknik, Fysikalisk kemi)
Chemistry World podcasts: Chemistry in its Element (2013)
[Artikel, övrig populärvetenskap]

This week, we go back to the wartime to discover an agriculturally crucial compound, with Lars Öhrström…

Nyckelord: kemi, fosforsyra, gödningsmedel, fertilizer,Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2013-07-08. Senast ändrad 2014-11-10.
CPL Pubid: 179930

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik, Fysikalisk kemi (2005-2014)

Ämnesområden

Livsvetenskaper
Hållbar utveckling
Kemi

Chalmers infrastruktur