CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Thickness dependence of the superconducting properties of ultra-thin Bi2Sr2CaCu2O8+x single crystals

Lixing You (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Kvantkomponentfysik ; Extern) ; Avgust Yurgens (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Kvantkomponentfysik) ; Dag Winkler (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Kvantkomponentfysik) ; C.T. Lin ; B. Liang
Supercond. Sci. Technol. Vol. 19 (2006), 5, p. S205-S208.
[Konferensbidrag, refereegranskat]

THE 7TH EUROPEAN CONFERENCE ON APPLIED SUPERCONDUCTIVITY, EUCAS'05 (VIENNA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY, AUSTRIA, 11-15 SEPTEMBER 2005)Denna post skapades 2006-08-29. Senast ändrad 2014-11-10.
CPL Pubid: 17991

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Kvantkomponentfysik

Ämnesområden

Supraledning

Chalmers infrastruktur