CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Varför kan inte industridesigner och konstruktörer samarbeta?

Sara Persson (Institutionen för produkt- och produktionsutveckling)
Designjournalen Vol. 9 (2002), 2, p. 19-23.
[Artikel, övrig]


Denna post skapades 2006-08-28.
CPL Pubid: 17990

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för produkt- och produktionsutveckling (1991-2017)

Ämnesområden

Industriell teknik och ekonomi

Chalmers infrastruktur