CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Blankets, Candles, Showers, and Thermostats – An Exploration of Residents’ Ways of Staying Warm

Sara Renström (Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Design and Human Factors) ; Ulrike Rahe (Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Design and Human Factors)
Chalmers Energy Conference – The role of energy efficiency. 14-16 May, 2013, Gothenburg, Sweden. (2013)
[Konferensbidrag, poster]

Nyckelord: Heating, Hot water, User-centred designDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2013-07-05. Senast ändrad 2014-09-17.
CPL Pubid: 179885

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Design and Human Factors (2008-2017)

Ämnesområden

Energi
Hållbar utveckling
Teknik och social förändring

Chalmers infrastruktur