CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Design for Sustainable Behaviour – A User Centred Approach to Energy Efficiency

MariAnne Karlsson (Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Design and Human Factors) ; Ulrike Rahe (Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Design and Human Factors) ; Sara Renström (Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Design and Human Factors) ; Anneli Selvefors (Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Design and Human Factors) ; Helena Strömberg (Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Design and Human Factors)
Chalmers Energy Conference – The role of energy efficiency. 14-16 May, 2013, Gothenburg, Sweden. (2013)
[Konferensbidrag, poster]

Nyckelord: Design for Sustainable Behaviour, Energy efficiency, User-centered designDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2013-07-05. Senast ändrad 2015-05-08.
CPL Pubid: 179884

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Design and Human Factors (2008-2017)

Ämnesområden

Energi
Hållbar utveckling
Annan samhällsvetenskap
Teknik och social förändring

Chalmers infrastruktur