CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

FDTD Calculations of mobile phone radiation in the human head

Rudolf Kopecký (Institutionen för elektromagnetik, Elektromagnetisk bio- och plasmafysik)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2004. - x, 41 s. s.
[Licentiatavhandling]


Denna post skapades 2006-09-25. Senast ändrad 2014-01-14.
CPL Pubid: 17987

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för elektromagnetik, Elektromagnetisk bio- och plasmafysik (1900-2004)

Ämnesområden

Biofysik

Chalmers infrastruktur

Examination

Datum: 2004-06-03
Tid:
Lokal:

Ingår i serie

Technical report L - School of Electrical Engineering, Chalmers University of Technology. 508