CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Environmental considerations when buying transport services - a review of empirical evidence

Catrin Lammgård ; Maria Björklund ; Mats I. Johansson (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Logistik och transport)
Proceedings of the 22nd IPSERA Conference, March 24-27, Nantes, France. (2013)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2013-07-04. Senast ändrad 2014-09-17.
CPL Pubid: 179845

 

Institutioner (Chalmers)

Företagsekonomiska institutionen, Industriell och Finansiell ekonomi & logistik (GU)
Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Logistik och transport (2005-2016)

Ämnesområden

Företagsekonomi

Chalmers infrastruktur