CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Limits on Speculative Module-level Parallelism in Imperative and Object-oriented Programs on CMP Platforms

Fredrik Warg (Institutionen för datorteknik, Datorarkitektur) ; Per Stenström (Institutionen för datorteknik, Datorarkitektur)
Proceedings of the International Conference on Parallel Architectures and Compilation Techniques p. 221-230. (2001)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-09-12. Senast ändrad 2007-04-23.
CPL Pubid: 17981

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för datorteknik, Datorarkitektur (2002-2004)

Ämnesområden

Datorteknik

Chalmers infrastruktur