CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

FÖR HJÄRTAT OCH SNILLET - om Kungl. Samhällets emblem

Gunnar Dahlström ; Birger Karlsson (Institutionen för material- och tillverkningsteknik)
KVVS Årsbok 2012, pp. 119-128 (0436-113X). p. 119-128. (2012)
[Artikel, övrig vetenskaplig]

Emblem och sigill har förekommit i Kungl. Samhället från dess tillblivelse på 1770-talet. Minnespenningar och minnesmedaljer var ofta förekommande under akademiens tidigare år för att därefter bli alltmer ovanliga. Under de senaste årtiondena har emblem åter kommit i mer omfattande bruk, i samklang med det övriga samhällets tilltagande intresse av emblem och logotyper. I uppsatsen med tyngdpunkten på de senaste 25 åren beskrivs Kungl. Samhällets emblem, minnesmedalj, ledamotnål och ordförandekedja. De språkvarianter som här förekommer är svenska, latin och runor, men märkligt nog inte engelska.

Nyckelord: Emblem, Historik, Kungl. Samhället, KVVS, Minnesmedalj, Ledamotsnål, Ordförandekedja, Språkanvändning, SymbolikDenna post skapades 2013-07-04.
CPL Pubid: 179805

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Jonsereds herrgård (GU)
Institutionen för material- och tillverkningsteknik (2005-2017)

Ämnesområden

Historia och arkeologi

Chalmers infrastruktur