CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

GaAs-Based Novel Gain Materials for 1.3 um Lasers

Yong Qiang Wei (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2004. - viii, 41 s. s.
[Licentiatavhandling]


Denna post skapades 2006-08-29. Senast ändrad 2014-01-13.
CPL Pubid: 1798

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik

Ämnesområden

Elektroteknik och elektronik

Chalmers infrastruktur

Examination

Datum: 2004-05-13

Ingår i serie

Technical report L - School of Electrical Engineering, Chalmers University of Technology. 498