CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Charge separation in a photosynthetic reaction center

Bruno Källebring (Institutionen för biokemi och biofysik) ; N Ivashin ; Sven Larsson (Institutionen för fysikalisk kemi) ; Örjan Hansson
J.Phys.Chem Vol. 102 (1998), p. 5017-5022.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-09-19.
CPL Pubid: 17978

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för biokemi och biofysik (1977-1999)
Institutionen för fysikalisk kemi (1900-2003)

Ämnesområden

Biokemi

Chalmers infrastruktur