CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Joint Source-Channel Coding using Combined TCQ/CPM

Zihuai Lin (Institutionen för datorteknik) ; Tor Aulin (Institutionen för datorteknik)
Fifth International ITG Conference on Source and Channel Coding (SCC), January 14 - 16 2004, Erlangen, Germany. (0932-6022). Vol. 181 (2004), p. 311 pp..
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2013-07-04. Senast ändrad 2013-07-04.
CPL Pubid: 179777

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för datorteknik (2002-2004)

Ämnesområden

Data- och informationsvetenskap

Chalmers infrastruktur