CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Adiabatic and clock-powered circuits

Lars Svennson (Institutionen för datavetenskap)
Low-Power Electronics Design (2004)
[Kapitel]


Denna post skapades 2013-07-04.
CPL Pubid: 179775

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för datavetenskap (2002-2004)

Ämnesområden

Data- och informationsvetenskap

Chalmers infrastruktur