CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Transient Control of Variable Geometry Turbines

Anders Ekdahl (Institutionen för signaler och system, Reglerteknik)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2006.
[Licentiatavhandling]


Denna post skapades 2006-03-01.
CPL Pubid: 17977

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Reglerteknik (2005-2017)

Ämnesområden

Elektroteknik och elektronik

Chalmers infrastruktur

Examination

Datum: 2006-03-22
Tid:
Lokal:

Ingår i serie

R - Department of Signals and Systems, Chalmers University of Technology 001/2006