CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

1.3 to 1.5 um light emission from InGaAs/GaAs quantum wells

Shumin Wang (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik) ; Qing Xiang Zhao (forskargrupp för fysikalisk elektronik och fotonik) ; Yong Qiang Wei (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik) ; Mahdad Sadeghi (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik) ; Anders Larsson (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik)
Applied Physics Letter Vol. 85 (2004), p. 875.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-09-28. Senast ändrad 2016-04-11.
CPL Pubid: 1797

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik
forskargrupp för fysikalisk elektronik och fotonik (1997-2004)

Ämnesområden

Fysik

Chalmers infrastruktur