CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Sediment Transport in Pipe Channels - Postdoctoral experimental studies. December 1991 - April 1992

Gustavo Perrusquia (Institutionen för vattenbyggnad)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 1992.
[Rapport]


Denna post skapades 2013-07-02. Senast ändrad 2013-07-03.
CPL Pubid: 179696

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för vattenbyggnad (1946-2000)

Ämnesområden

Vattenteknik

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

Report - Institutionen för vattenbyggnad, Chalmers tekniska högskola. Series B 55