CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Grundvattenavsänkning - Evaluering av lågpermeabla lagers hydrauliska diffusivitet med hjälp av provpumpsdata Del 2

Leif Carlsson (Institutionen för vattenbyggnad)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 1973.
[Rapport]


Denna post skapades 2013-07-02. Senast ändrad 2013-07-02.
CPL Pubid: 179686

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för vattenbyggnad (1946-2000)

Ämnesområden

Vattenteknik

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

Meddelande / Chalmers tekniska högskola, Geohydrologiska forskningsgruppen 3