CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Exploring prefix-tree adders using excel spreadsheets

Setting up an Explorative Learning Environment

Kjell Jeppson (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Bionanosystem) ; Per Larsson-Edefors (Institutionen för data- och informationsteknik, Datorteknik (Chalmers))
2013 9th IEEE International Conference on Microelectronic Systems Education, MSE 2013 Vol. Austin, Texas 2-3 June 2013 (2013), p. 48-51.
[Konferensbidrag, refereegranskat]

A learning environment based on Microsoft Excel spreadsheets is presented allowing for fast and systematic exploration of different implementations of integer adder designs. The spreadsheet properties are exploited to illustrate both layout and timing properties of an adder design. The usefulness of the learning environment is demonstrated by several different examples. We also describe how the spreadsheet representation can aid the designer at the VHDL level.

Nyckelord: student learning environment, prefix-tree adders, EDA tools, spreadsheetsDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2013-07-02. Senast ändrad 2017-01-27.
CPL Pubid: 179660

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)

Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Bionanosystem (2007-2015)
Institutionen för data- och informationsteknik, Datorteknik (Chalmers)

Ämnesområden

Informations- och kommunikationsteknik
Elektroteknik och elektronik

Chalmers infrastruktur