CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Tracing and debugging lazy functional computations

Jan Sparud (Institutionen för datavetenskap)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 1999. ISBN: 91-7197-750-3.
[Doktorsavhandling]

Nyckelord: programming languages, algorithmic de-bugging, Redex trailsDenna post skapades 2013-07-02. Senast ändrad 2013-09-25.
CPL Pubid: 179653

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för datavetenskap (1993-2001)

Ämnesområden

Data- och informationsvetenskap

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

Doktorsavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola. Ny serie 1479