CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Humus House

Daniel Norell (Institutionen för arkitektur) ; Erik Hökby
Goulthorpe, Mark and Amy Murphy (eds.), Digital Aptitudes + Other Openings: Poster Proceedings of the 100th Annual Meeting of the Association of Collegiate Schools of Architecture (ACSA), Cambridge, MA, USA, March 1-4, 2012 p. 11. (2012)
[Konferensbidrag, poster]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2013-07-01. Senast ändrad 2015-05-08.
CPL Pubid: 179609

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för arkitektur (2005-2017)

Ämnesområden

Building Futures
Hållbar utveckling
Arkitekturteknik
Arkitektur

Chalmers infrastruktur