CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Manufacturing Strategy In A Behavioral Operations Perspective: The People Dimension

Nina Edh (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Operations Management) ; Arni Halldorsson (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Logistik och transport)
Proceedings for the 20th International Annual EurOMA Conference | Operations Management at the Heart of the Recovery | 7-12 June 2013, Dublin, Ireland. (2013)
[Konferensbidrag, refereegranskat]

Nyckelord: operations strategy;operations management;people dimensionDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2013-07-01. Senast ändrad 2017-03-21.
CPL Pubid: 179595

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Operations Management (2006-2016)
Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Logistik och transport (2005-2016)

Ämnesområden

Produktion
Transport
Företagsekonomi

Chalmers infrastruktur